Đậu bắp giòn tươi, nhồi thịt và tôm đậm đà, nước dùng thanh ngọt, không ngấy.lên đầu trang