Tiểu thương bán cả tạ rượu nếp Tết Đoan Ngọ | showbiz24h.us
Chuẩn bị cả tạ nếp cẩm lẫn rượu nếp cho ngày Tết Đoan Ngọ, nhưng chỉ vài tiếng buổi sáng các tiểu thương đã bánlên đầu trang