Hình ảnh 'Thánh cô' Hứa Tình tại một con phố đi bộ ở Singapore được chia sẻ trên mạng xã hội và gây chú ýlên đầu trang