Từ 20/9, phim trường 'Kong: Skull Island' ở Khu du lịch sinh thái Tràng An bị tháo dỡ theo khuyến nghị của UNESCOlên đầu trang