Hoa hậu Vũ Loan, Trương Nhân... đều xuất hiện tại Đà Nẵng để tham dự sự kiện ra mắt chuỗi chi nhánh mới của Ẩmlên đầu trang