Bạn leo lên những mỏm đá tự nhiên, cạnh sắc nhọn để ngắm hoàng hôn.lên đầu trang