Phượt thủ ngồi xe lăn | showbiz24h.us
Chân không thể đi lại, Phan Vũ Minh chế xe máy thành xe ba bánh, đi qua hơn 20 tỉnh thành Việt Nam trong 4 nămlên đầu trang