Xuất phát điểm trong nghề là chủ thương hiệu thời trang đồ cưới khá nổi tiếng tại Sài Thành, nhưng vì yêu sonlên đầu trang