Xonxen shop: Thời trang nữ được giới trẻ yêu thích
Năm 2009, Xonxen shop đầu tiên được thành lập tại Đà Nẵng. Cửa hàng Xonxen shop được mở ra khi đó chỉ là cửalên đầu trang