Đồng hành và gắn bó cùng NTK Việt Hùng trong rất nhiều sự kiện Nhà báo - MC Phước Lập chia sẻ anh vô cùng hạnhlên đầu trang