Nhanh chóng nổi tiếng liệu có phải là cách để tạo nên tên tuổi hay chỉ là trò lố tồn tại được "một vài trốnglên đầu trang