Những chàng trai ngoại quốc, Việt kiều đến với chương trình "Người ấy là ai" có ngoại hình nổi bật và cùng tàilên đầu trang