Đoạn video cho thấy hai phụ nữ liên tiếp bị đưa vào phòng vệ sinh khu VIP của Burning Sun và người tấn công đượclên đầu trang