Á hậu Thanh Huyền sau khi đăng quang đã dành nhiều hoat động cho bản thân với công việc thiện nguyện và các sựlên đầu trang