Trượt từ vòng loại ở bang nhưng cuối cùng Claire Elizabeth Parker lại nhận được 'vé vớt' tham dự chung kết Hoalên đầu trang