Kate đau lòng vì nội dung
Theo các chuyên gia, Nữ công tước xứ Cambridge rất buồn khi biết cuốn 'Finding Freedom' kể lể chi tiết mối quanlên đầu trang