Archie có nghĩa là gan dạ, dũng cảm, trong khi Harrison ám chỉ 'con trai của Harry'.lên đầu trang