Bae Yong Joon giữ kỷ lục cát-xê 14 năm | showbiz24h.us
Từ 2007 đến nay, Bae Yong Joon giữ vững ngôi đầu bảng cát-xê sao nam cao nhất Hàn Quốc tính theo từng tập phim,lên đầu trang