Hoàng tử Andrew hy vọng được tái xuất nhờ tang lễ của cha | showbiz24h.us
Hoàng tử Andrew đang 'ngày càng tin tưởng' mình sẽ được trở lại với vài nhiệm vụ hoàng gia và 'cứu vớt danh tiếng'lên đầu trang