LHP Cannes lần đầu bị hoãn | showbiz24h.us
Do Covid-19, LHP Cannes lần đầu trong lịch sử không thể diễn ra vào tháng 5 như thông thường, nhưng được xemlên đầu trang