Karaoke từ trước đến nay vẫn luôn là không gian để mọi người thỏa sức ca hát và xả stress, thậm chí “quậy” hếtlên đầu trang