Hoa hậu Phạm Hương đang sống trong một ngôi nhà hai tầng có màu trắng chủ đạo tại Los Angeles, Mỹlên đầu trang