Mỹ phẩm Hương Thị trao tặng tận tay cho bà con nghèo 10.000 chai nước rửa tay khô | showbiz24h.us
Mới đây, mỹ phẩm Hương Thị đã chi mạnh tay khi sản xuất hơn 10.000 lọ nước rửa tay khô trao tặng miễn phí cholên đầu trang