Ngày thứ hai tại Nagoya, doanh nhân Lê Thành Trung và Á hậu Thái Ngân có cuộc làm việc chính thức với đối táclên đầu trang