Lớp mất trật tự, nữ giáo viên tiểu học Trung Quốc phạt trò tự tát vào mặt mình, có em tát mình 58 cái.lên đầu trang