Bé trai một tuần tuổi bị bỏ rơi tại trang trại | showbiz24h.us
Ông Trương Quang Hiền nghe tiếng khóc của trẻ con tại trang trại chăn nuôi nên đi xung quanh tìm, phát hiện bélên đầu trang