Virus corona không bắt nguồn từ chợ Vũ Hán | showbiz24h.us
Nghiên cứu mới của một nhóm nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra nCoV không bắt nguồn từ chợ hải sản ở Vũ Hán như phánlên đầu trang