Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn hoãn liveshow | showbiz24h.us
Ca sĩ Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn lần lượt thông báo hoãn liveshow sắp tới của họ do Covid-19 vẫn diễn biến phức tạplên đầu trang