Cả nhóm Spice Girls đều sợ 'ở cùng phòng Vic' | showbiz24h.us
Mel B tiết lộ thời đầu, khi Spice Girls đi lưu diễn, cô thường chung phòng với Mel C, Emma và Geri ở cùng nhau,lên đầu trang