Sau khi phát hành phiên bản 2, bom tấn siêu anh hùng vượt mặt 'Avatar', chính thức thống lĩnh phòng vé toàn thếlên đầu trang