Là một bộ phim ma hài đang "làm mưa làm gió" không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài, "Lật mặt: Nhà có khách"lên đầu trang