Xa Thi Mạn, Chung Gia Hân được mời đóng Bằng Chứng Thép | showbiz24h.us
Truyền thông Hoa ngữ rộ lên thông tin, TVB có ý định làm phần 5 của series 'Bằng chứng thép', mời hai ngôi saolên đầu trang