Nhiều người cho rằng, dùng nhiều thuốc có thể khó có thai sau khi ngưng dùng, gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏelên đầu trang